Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД

Считано от 29.03.2016 г. „Ей Ес Ес” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1141-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на ....Вижте повече

Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД

Считано от 29.03.2016 г. „Ей Ес Ес” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1141-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на ....Вижте повече

Оптимални решения за управление на бизнеса

ERP (Enterprise Resource Planning) е единно софтуерно решение с обща база данни за всички аспекти от управлението на фирмата – доставки, продажби, складово стопанство, счетоводна отчетност, финансово управление и контрол, планиране и бюджетиране. ERP системата е напълно интегрирана, информацията в нея се въвежда само веднъж и веднага се отразява във всички свързани модули и подсистеми. Вижте повече

Atlas ERP

Интегрирана клиент-сървер информационна система, базирана на MS SQL Server. Предлага се с всички основни модули за управление на бизнес процесите в едно производствено или търговско дружество. Възможност за адаптация на системата към различни бизнес модели.Вижте повече

Pharmastar

Информационна система за автоматизиране на всички процеси в отделна аптека или сдружение от аптеки. Модерна клиент-сървер архитектура на база данни MS SQL, която осигурява бързина, ефективност и надеждност. Вижте повече

WebGen пести време и ресурси

WebGen втора генерация - отворена система за бързо и гъвкаво генериране на бизнес приложения. Иновативна концепция, която минимизира времето за разработка и дава възможност за лесна поддръжка.Вижте повече

Ей Ес Ес ООД е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008

През 2013 година Ей Ес Ес ООД е успешно сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 Сертификатът по ISO 9001:2008 изисква от нас международен стандарт за управление на качеството. Ние сме надежден бизнес партньор, който спазва изискванията на на стандарта. Нашият фокус е върху управлението на процесите и удовлетвореността на нашите клиенти.Вижте повече
Те ни се довериха