Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Оптимални решения за управление на бизнеса

ERP (Enterprise Resource Planning) е единно софтуерно решение с обща база данни за всички аспекти от управлението на фирмата – доставки, продажби, складово стопанство, счетоводна отчетност, финансово управление и контрол, планиране и бюджетиране. ERP системата е напълно интегрирана, информацията в нея се въвежда само веднъж и веднага се отразява във всички свързани модули и подсистеми. Вижте повече

Оптимални решения за управление на бизнеса

ERP (Enterprise Resource Planning) е единно софтуерно решение с обща база данни за всички аспекти от управлението на фирмата – доставки, продажби, складово стопанство, счетоводна отчетност, финансово управление и контрол, планиране и бюджетиране. ERP системата е напълно интегрирана, информацията в нея се въвежда само веднъж и веднага се отразява във всички свързани модули и подсистеми. Вижте повече

Информация за сключен договор

На основание ЗУСЕСИФ и ПМС № 118 от 20.05.2014 г., „Ей Ес Ес” ООД със седалище в гр. София и адрес на управление: район Слатина, ж.к. Гео Милев, бул. Шипченски проход 18, ет.1, ап.103-104, тел.: 029434056, факс: 024217129, интернет адрес: www.applss.com, лице за контакт във връзка с проведената процедура...Вижте повече

Открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ

На 24.06.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1141-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.Вижте повече

Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД

Считано от 29.03.2016 г. „Ей Ес Ес” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1141-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на ....Вижте повече

Atlas ERP

Интегрирана клиент-сървер информационна система, базирана на MS SQL Server. Предлага се с всички основни модули за управление на бизнес процесите в едно производствено или търговско дружество. Възможност за адаптация на системата към различни бизнес модели.Вижте повече

Pharmastar

Информационна система за автоматизиране на всички процеси в отделна аптека или сдружение от аптеки. Модерна клиент-сървер архитектура на база данни MS SQL, която осигурява бързина, ефективност и надеждност. Вижте повече

WebGen пести време и ресурси

WebGen втора генерация - отворена система за бързо и гъвкаво генериране на бизнес приложения. Иновативна концепция, която минимизира времето за разработка и дава възможност за лесна поддръжка.Вижте повече

Ей Ес Ес ООД е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008

През 2013 година Ей Ес Ес ООД е успешно сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 Сертификатът по ISO 9001:2008 изисква от нас международен стандарт за управление на качеството. Ние сме надежден бизнес партньор, който спазва изискванията на на стандарта. Нашият фокус е върху управлението на процесите и удовлетвореността на нашите клиенти.Вижте повече
Какво ново:
Те ни се довериха