Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоЗа нас

За нас

Фирма AS Systems /Application Software Systems/ e частна българска компания, основана през 1993 година. Компанията е специализирана в проектиране и разработване на интегрирани информационни системи / ERP системи / за управление за динамично развиващи се компании.

Ние разработваме иновативни, адаптивни и оптимизирани решения, които са лесни за адаптиране. Убедени сме, че ключът за нашия успех е тясното сътрудничество с клиента по време на изпълнението. В резултат, инсталираното решение става мощен инструмент за разрастване на бизнеса на клиентите ни в бъдеще. 

Фокусът върху клиента е ключов елемент и основна част от фирмената ни култура. От създаването на AS Systems през 1993 г. екипът има три основни цели, които остават и до днес стратегически приоритет в работата с клиентите: 

 
  • Разработка на специализирани решения за средни и големи (по мащабите на българския пазар) компании с максимална степен на интеграция към нуждите и особеностите на съответния клиент.
  • Непрекъснат процес на продуктово развитие: специалистите на фирмата обръщат специално внимание на търсеното на възможности за подобрения в системите и увеличаване на тяхната ефективност с цел улесняване работата на клиента и подпомагане процеса на вземане на решения.
  • Постоянна работа с клиента с цел развиване на системата и удовлетворяване на възникващи нови изисквания. Качеството на извънгаранционното обслужване е основен приоритет в работата на компанията.

 

През 2013 година Ей Ес Ес ООД е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008. Системата беше разработена и внедрена с консултантската помощ на „Балтов консулт“ ЕООД.

 

Информация за изпълнен проект BG16RFOP002-2.002-0049-C01 "Развитие на управленския капацитет и растеж на Ей Ес Ес ООД“: 

 

- УСПЕШНО ВНЕДРЯВАНЕ на система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 и сертифицирането й;

- УСПЕШНО ВНЕДРЯВАНЕ на система за управление на сигурността на информацията по стандарт БДС ISO/IEC 27001 и сертифицирането й;

- УСПЕШНО АКТУАЛИЗИРАНЕ на съществуващата система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 от версия 2008 към 2015 и сертифицирането й;

 

 

УСПЕШНО ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

 

- ИКТ базирана Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процеси – JIRA Atlassian

- IKT базирана софтуерна система за интернационализация на продукти TS System Unique Translatev 1.0