Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоERP система

ERP система

ERP система (Enterprise Resource Planning) е многофункционална информационна система за планиране на ресурсите на фирмата, изградена от програмни модули, които интегрират основните работни процеси в една компания.

ERP улеснява информационния поток между различните дейности вътре в компанията и управлява връзките с клиенти и партньори извън компанията.

Основното предимство на ERP системата е, че интегрира множество бизнес процеси като пести време и разходи. Управителите могат да вземат решения по-бързо и да допускат по-малко грешки. Информацията за цялата организация е достъпна в реално време и в съответствие с правата за достъп. Това значително повишава ефективността, а оттам и финансовите резултати на компанията.

ERP дава възможност за бърз анализ на използваните ресурси и за тяхното реорганизиране, ако се налага, с цел максимална ефективност, намаляване на себестойността и увеличаване на печалбата. Това осигурява пазарна гъвкавост на компаниите и повишава тяхната конкурентноспособност.

Разработките на ERP системи са насочени главно в четири основни области: гъвкавост на ERP, Web достъпно ERP, вътрешно-корпоративно (междуфирмено) ERP и онлайн-бизнес ориентирано ERP. Отделя се специално внимание на разработване на ERP системи, които са интегрирани с мобилни устройства. Техническите предизвикателства се отнасят до интегрирането на хардуер, приложения, мрежи и др.

В момента ERP обхваща все повече функции и роли, включващи вземане на решения, отношения с клиенти, партньори и инвеститори, стандартизиране, глобализация и др.