Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоУслугиРазвойна дейност

Развойна дейност

Нашата развойна дейност и работата по всеки проект се базират на основните принципи на добра практика при разработване на софтуер, а именно:

 
 • При изпълнението на даден проект всяка следваща фаза се стартира само след потвърждение от тестващото звено за качеството на написания код.
 • Работи се по предварително написано и одобрено от клиента задание. Всяка допълнителна промяна в основните функционалности или в изискванията за адаптация се изпълнява само след потвърждение и от двете страни. 
 • В процеса на разработване на нашите продукти спазваме съответните процедури за контрол на качеството.

 

Основните етапи на всеки наш проект са стандартизирани и обхващат целия жизнен цикъл на едно интегрирано информационно решение – предварително проучване, адаптация, внедряване, обучение, паралелна обработка, поддръжка.

  

Първоначален анализ

 • Анализ на текущите нужди и проблеми
 • Анализиране на необходимите ресурси и подготвителни дейности
 • Изготвяне на предварителен бюджет

Детайлно техническо задание

 • Детайлен анализ на бизнес процесите
 • Оптимизация на бизнес процесите
 • Анализ на необходимите доработки

Адаптиране на системата

 • Настройки на основните бизнес процеси
 • Настройка на потребителския интерфейс, документо-потока, анализи
 • Разработване на допълнителни функционалности, ако това е част от проекта
 • Изготвяне на потребителска документация

Пилотно внедряване

 • Обучение на персонала за работа с окончателното решение
 • Миграция на данните от предишни системи
 • Стартиране на системата
 • Паралелни обработки
 • Поддръжка

Пускане на системата с реални данни

 • Анализ на резултатите от пилотното внедряване
 • Предприемане на коригиращи мерки ако е необходимо
 • Пускане на системата в редовна експлоатация

Поддръжка

 • Поддържане на оперативната работа на системата
 • Следене и анализ на работата на системата
 • Промени и подобрения при необходимост
 • Текущо обучение на потребителите