Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

История

2012-2013 година

Реализиране на нови ключови проекти и реинженеринг на ATLAS ERP на основата на новата развойна платформа WebGen.

2011 година

Разработване на нова технологична платформа за развой на приложения -  WebGen. 

2010 година

Разработване на е-commerce решение. Нов продукт за автоматизиране на дейността на учебни заведения.

2009 година

AS Systems успешно внедри WebCRM в Софарма Трейдинг АД и Стинг АД – лидери на фармацевтичния пазар в България.

2008 година

AS Systems разшири портфолиото си от проекти с внедрявания във водещи промишлени предприятия в хранително-вкусовата промишленост.

2007 година

AS Systems е партньор на НЗОК и Министерство на здравеопазването в пилотния проект за въвеждане на здравни е-карти. Изпълнението на проекта е възложено на ICW, Cisco, Kontrax.

2005 година

PharmaStar - единствената българска интегрирана система за автоматизиране на вериги от аптеки. С над 1300 инсталации в цялата страна.

2000 година

Интегрирана информационна система ATLAS ERP. С годините системата се развива и се утвърди като лидер в автоматизирането на дистрибуцията на лекарствени средства и една от водещите и развиващи се български ERP системи.

1993 година

Още от самото начало компанията се утвърждава в проектиране и разработване на  информационни решения за управление на средни и големи български компании. Клиенти на компанията са водещи промишлени предприятия и търговски фирми с развити регионални мрежи.