Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Ценова листа

АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ 

PharmaStar 

за единични аптеки

Важно: Крайния срок за плащане на поддръжката за програмата PharmaStar е 31.08.2020 година. За всички които не платят дължимите суми до този срок, поддръжката ще бъде прекратена. Всички които пропуснат този срок, върху дължимата сума ще се начислява 50% увеличение на сумата за поддръжка.

ГОДИШНА ТАКСА

 в сила от 01.01.2021

Годишна такса платима до 28.02

 Без ДДС | с ДДС

      660 лв.  792 лв. 

 Закупуване на модул ВЕРИФИКАЦИЯ - 150 лв. без ДДС

Абонамент на година - 144 лв. без ДДС. Абонамент по две полугодия по 72лв. без ДДС на полугодие. Платими на две вноски.


 Закупуване на модул NFISCAL - 150 лв. без ДДС

 


 Закупуване на модул Сеспа  - 200 лв. без ДДС

Абонамент на година - 144 лв. без ДДС. Абонамент по две полугодия по 72лв. без ДДС на полугодие. Платими на две вноски.


 

ТАКСА ЗА  I и II - ПОЛУГОДИЕ

I -полугодие платима до 28.02

II - полугодие платима до 31.07

Без ДДС    |   с ДДС

Без ДДС        |      с ДДС

360 лв.       |   432 лв.

360 лв.           |     432 лв.

 

Лицензии на PharmaStar

НАИМЕНОВАНИЕ

Цени без начислен ДДС

Закупуване на лиценз за работа с програма PharmaStar

900 /деветстотин/ лв.

 

За актуализиране на PharmaStar към последна версия от стари версии на програми или аптеки без абонамент, допълнително е необходимо да се заплати и абонамент за текущата календарна година.

600 /шестстотин/ лв.

 

За нови аптеки 55 лв. на месец до полугодие и след това важат правилата за полугодие.

 


ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

за единични аптеки

в сила от 01.01.2021

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Цени без начислен ДДС

(Ново) Интеграция на PharmaStar с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН с наш ПАРТНЬОР. Включително изграждане на нов ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
  (моля, поискайте индивидуална оферта)

(Ново) Преместване на програмата PharmaStar на нов сървър

150 /сто и петдесет/ лв.

(Ново) Повторно инсталиране на програмата PharmaStar /с нова чиста база от данни/ на нов сървър /в случай на хардуерен или софтуерен срив, заразяване с вируси, Adware, Mailware, Trojan horses, Rootkits, Backdoors, загуба на архиви  и др.

120 /сто и двадесет/ лв.

Закупуване на лиценз за PharmaWeb при първоначална инсталация (изисква консултация):

За нова инсталация на PharmaStar

PharmaWeb за централна система за заявки

Допълнителен лиценз за всяка аптека към централната система

Лиценз и инсталация безплатно

100 /сто/ евро

60 /шестдесет/ евро

За абонати на PharmaStar

90 /деветдесет/ евро, инсталация безплатно

За не абонати на PharmaStar

90 /деветдесет/ евро лиценз

60 /шестдесет/ евро за инсталация

За други клиенти не използващи PharmaStar

90 /деветдест/ евро лиценз

60 /шестдесет/ евро за инсталация

Цени на допълнителни услуги

Лиценз за работа при от 1 (едно) до 5 (пет) работни места

безплатно

Обучение за работа с програмата в рамките на 8 часа

безплатно

Допълнително обучение и оказване на помощ при въвеждане на начални салда

55 /петдесет и пет/ лева на час

Закупуване на един лиценз за допълнително работно място

200 /двеста/ лв.

Връзка към касов апарат на работна станция

70 /седемдесет/ лв.

Връзка към същия касов апарат на допълнително работно място чрез модула NFiscal

40 /четиридесет/ лв. за всяко допълнително работно място

Гаранционни условия за нов клиент на PharmaStar

Гаранционен срок – 3 месеца безплатно

Допълнителен модул за връзка със счетоводни програми

200 /двеста/ лева

Инсталация модул "Бърза инвентаризация"

220 /двеста и двадесет/ лева

(Ново) Интеграция на PharmaStar с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН с наш ПАРТНЬОР.

400 /четиристотин/ лева

Инсталация модул "Бърза инвентаризация"

220 /двеста и двадесет/ лева

(Ново) Преместване на програмата PharmaStar на ново работно място и повторна настройка на NFISCAL

50 /петдесет/ лева

(Ново) Конфигуриране и настройка на мрежови принтер, в случай, че операционната система го поддържа /отдалечено/

30 /тридесет/ лева
за всяко устройство

(Ново) Конфигуриране и настройка на отдалечен достъп до PharmaStar /отдалечено/

60 /шестдесет/ лева

 (Ново) Поискайте индивидуална оферта за изграждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН към вашата АПТЕКА!

(Ново) Конфигуриране и настройка на рутер (SOHO)  /отдалечено/. За други категории рутери след консултация

50 /петдесет/ лева

(Ново) Конфигуриране и настройка на баркод принтер /извън описаните модели поддържани от програмата, ако позволява закупеното устройство - отдалечено/

80 /осемдесет/ лева

(Ново) Отдалечена диагностика на компютър /по предварителна заявка/

60 /шестдесет/ лева на час

(Ново) Отдалечена диагностика и почистване на вируси, Adware, Mailware, Trojan horses, Rootkits, Backdoors и др.

65 /шестдесет и пет/ лева на час

(Ново) IT консултации /отдалечено/

50 /петдесет/ лева на час

(Ново) Възстановяване на счупени бази от данни MSSQL Server /в случай, че е възможно. В случай на невъзможност, се заплаща само първия час в размер 80 лв. /отдалечено/

450 /четиристотин и петдесет/ лева

(Ново) Автоматизиране на дейности и процеси чрез, PS скриптове, BAT, CMD файлове /отдалечено/

60 /шестдесет/ лева

(Ново) Инсталиране на актуални драйвери за конкретна операционна система, включва драйвери за чипсет, звукова карта, видео карта, друга периферия  /отдалечено/

50 /петдесет/ лева на час

(Ново) Инсталиране на електронен подпис /отдалечено/

40 /четиридесет/ лева

(Ново) Отдалечено преместване на текущата операционната система /сървър/ на нов HDD или SSD за сървър. Включва всички настройки, приложения и лицензии с изключение на тези които не позволява лицензът. Изисква консултация за новият носител

60 /шестдесет/ лева на час

(Ново) Отдалечено преместване на текущата операционната система на нов HDD или SSD
за работна станция. Включва всички настройки, приложения и лицензии с изключение на тези които не позволява лицензът. Изисква консултация за новият носител

50 /петдесет/ лева на час

(Ново) Друга IT дейност извън описаните и нормалната поддръжка на PharmaStar

по договаряне

Следгаранционна поддръжка PharmaWeb

Изравняване до полугодие след гаранционна поддръжка

30 /тридесет/ лева

Абонаментна поддръжка на две вноски – всяко полугодие

120 /сто и двадесет/ лева

Годишна абонаментна поддръжка

220 /двеста и двадесет/ лева

 

Забележка: Извън гаранционната поддръжка на PharmaWEB Централна Система.

Извън гаранционната поддръжка на PharmaWEB Централна Система за всяка допълнителна аптека Стандартна цена 100 /стоо/ лева.

 

Посочените цени са без включен ДДС

Цените за "Вериги от аптеки" са по договаряне.