Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Ценова листа

АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ 

PharmaStar 

за единични аптеки

 

ГОДИШНА ТАКСА

 в сила от 03.01.2018

Платима до 28.02.

Платима до 30.06.

Платима до 31.12.

 Без ДДС | с ДДС

Без ДДС  | с ДДС 

Без ДДС  |  с ДДС 

540 лв.   |  648 лв.  600 лв.     |  720 лв.  660 лв.     |  792 лв. 

 

ТАКСА ЗА  I - ПОЛУГОДИЕ

Платима до 28.02.

Платима до 30.06.

Без ДДС    |   с ДДС

Без ДДС        |      с ДДС

300 лв.       |   360 лв.

330 лв.           |     396 лв.

 

ТАКСА ЗА II – ПОЛУГОДИЕ

Платима до 31.08.

Платима до 31.12.

Без ДДС    |   с ДДС

Без ДДС        |      с ДДС

300 лв.       |   360 лв.

330   лв.           |     396 лв.

 

За нови аптеки 50 лв. на месец до полугодие и след това важат правилата за полугодие.

 


ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

за единични аптеки

в сила от 01.04.2018

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Цените са без ДДС

Фиксирани цени за закупуване на лицензи и предоставяне на услуги:

Закупуване на лиценз за работа с програма PharmaStar

900 /деветстотин/ лева

За актуализиране на PharmaStar към последна версия от стари версии на програми или аптеки без абонамент, допълнително е необходимо да се заплати и абонамент за текущата календарна година.

 

600 /шестстотин/ лева

Закупуване на лиценз за PharmaWeb при първоначална инсталация:

За нова инсталация на PharmaStar

PharmaWeb за централна система за заявки

Допълнителен лиценз за всяка аптека към централната система

Лиценз и инсталация безплатно

50 /петдесет/ евро

30 /тридесет/ евро

За абонати на PharmaStar

50 /петдесет/ евро, инсталация безплатно

За не абонати на PharmaStar

50 /петдесет/ евро лиценз

50 /петдесет/ евро за инсталация

За други клиенти не използващи PharmaStar

50 /петдесет/ евро лиценз

50 /петдесет/ евро за инсталация

Цени на допълнителни услуги

Лиценз за работа при от 1 (едно) до 5 (пет) работни места

безплатно

Обучение за работа с програмата в рамките на 8 часа

безплатно

Допълнително обучение и оказване на помощ при въвеждане на начални салда

40 /четиридесет/ лева на час

Закупуване на един лиценз за допълнително работно място

150 /сто и петдесет/ лева

Връзка към касов апарат на работна станция

60 /шестдесет/ лева

Връзка към същия касов апарат на допълнителна работна станция (ако марката и модела на касовия апарат разрешават)

30 /тридесет/ лева

Гаранционни условия за нов клиент

Гаранционен срок – 3 месеца безплатно

Допълнителен модул за връзка със счетоводни програми

150 /сто и петдесет/ лева

Инсталация модул "Бърза инвентаризация"

200 /двеста/ лева

Наем на ден на устройство за извършване на "Бърза инвентаризация"

 

 

Следгаранционна поддръжка PharmaWeb

Изравняване до полугодие след гаранционна поддръжка

20 /двадесет/ лева

Абонаментна поддръжка на две вноски – всяко полугодие

105 /сто и пет/ лева

Годишна абонаментна поддръжка

180 /сто и осемдесет/ лева

 

Забележка: Извън гаранционната поддръжка на PharmaWEB Централна Система.

Извън гаранционната поддръжка на PharmaWEB Централна Система за всяка допълнителна аптека Стандартна цена 80 лв.

 

Посочените цени са без включен ДДС

Цените за "Вериги от аптеки" са по договаряне.