Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Предимства

Нашите информационни решения за автоматизиране на продажбите в аптека PharmaStоrе и PharmaStar Ви предлагат:

 • Пълен набор от функции и отчети за управление на работата с НЗОК
 • Модул за свободна продажба на лекарствени средства и козметични продукти
 • Автоматизирана връзка с основните търговци на едро на лекарствени средства
 • Работа с баркод устройства и различни видове касови апарати
 • Пълен набор от отчети, необходими за поддържане на задължителната отчетност за продажби на опиатни и психотропни лекарствени средства
 • Поддържане на повече от една цена за даден продукт, както и механизъм за автоматично избиране на коя цена да се продава
 • Над 50 анализа за продажби, складови наличности и специализирани отчети, които позволяват прецизно управление на дейността
 • Възможност за използване на готова номенклатура с 30 000 позиции, в т.ч. и номенклатурата на НЗОК
 • Гъвкаво ценообразуване при доставка и автоматично заприхождаване на доставните фактури
 • Автоматизиране на отчетността при работа с екстемпорални форми
 
В допълнение във PharmaStar са разработени нови функционални възможности, генерирани от натрупаното ноу-хау от автоматизиране на дистрибуцията на лекарствени средства
 • Специално оптимизиран интерфейс за бързи и лесни продажби с баркод четец.
Използвайки устройство за четене на бар-кодове вие можете бързо да търсите и продавате даден артикул, без използване на мишка или клавиатура, както и да генерирате собствени бар-кодове с цел оптимизиране на процеса на продажба.
 
Работа с клиентски карти за стимулиране на лоялността на редовни клиенти.
 
Това е една нова възможност, която Ви предоставя богат инструментариум за предлагане на промоционални кампании за запазване и развиване на лоялността на вашите клиенти.
Всяка клиентска карта има уникален идентификационен номер или баркод, чрез който системата разпознава вашия клиент и автоматично му предоставя заложените в промоционалната кампания отстъпки и количествени промоции.
 
Специално разработения за Вашата аптека дизайн на клиентска карта е възможност за допълнителна реклама на предлаганите от вас стоки и услуги.
 
Натрупаната информация за профилите на потребление на Вашите клиенти ви позволява по-детайлно и задълбочено познаване на техните потребности и създава във ваше лице един компетентен помощник за по-здравословен начин на живот.
 • Възможност за пълно автоматично отчитане на получена консигнация, чрез въвеждане на фактури от доставчика и отбелязване на отчетените количества.
 • Добавена е възможност за автоматично изписване до три нива на опаковане.
 • Управление на маркетингови и промоционални кампании.
 • Възможност за автоматично генериране на заявки към доставчици като се използват различин модели на проганозиране.

Например:

 • на базата на среднодневни продажби
 • на базата на минимални количества

И още...

 • Изграждането на OLAP услуги дава възможност за създаване на гъвкави и задълбочени анализи в помощ на управлението.
 • Принципно нова платформа, осигуряваща изключително висока степен на надеждност и производителност на информационните процеси, базирана на MS SQL Server.