Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Промоции

 

PharmaStar Small Вusiness

 

за вериги и сдружения от аптеки

 

Ценово предложение от август 2013 г. валиднo до края на 2013 г. 

 

Продукт

 

Цена в Евро без ДДС

 

PharmaStar – централна база данни – настройка на репликации, стандартни настройки

1000

Модул за бърза инвентаризация, с мобилно устройство

Включено в цената

Лицензи за аптеки – до 3 аптеки, до 5 работни места в аптека

1300

Лицензи за аптеки – до 5 аптеки, до 5 работни места в аптека

2000

Вариант 1 -  до 3 аптеки

 /централна база, лицензи за аптеки/

2300

Вариант 2 - до 5 аптеки

/централна база, лицензи за аптеки/

3000

5 лиценза (конкурентни)

за централа 

Включени в цената

Обучение и внедряване – 70 часа

Включено в цената

 

 

Опции

 

Трансфер на данни от други системи

По договаряне, след обсъждане на конкретния проект

Интеграция с уеб сайт

По договаряне

Интеграция с Atlas Finance, Atlas Payroll

По договаряне, след обсъждане на конкретния проект

 

Забележка: Оферираните цени са в Евро, без ДДС.

 

Цени на допълнителни лицензи    

 

 

Наименование на услугата 

 

Цена на услугата 
 Цена на допълнителен лиценз за централа  150 Евро
 Цена на лиценз за нова аптека – с до пет работни места/извън гореописаните пакети/  450 Евро

 Цена на допълнително работно място в аптека

 

 50 Евро

 Допълнително се заплащат разходите за командировки, ако такива се налагат

 

 

 

Забележка: Оферираните цени са в Евро, без ДДС.

 

Гаранционна и извънгаранционна поддръжка 

 

 

Наименование на услугата

  

Цена на услугата  
 Гаранционен период

считано от крайната дата на инсталация на

основните функционалности на  системата в централата

или от дата на издаване на първия разходен документ

 Извънгаранционна месечна поддръжка за централа 150 Евро 
 Извънгаранционна месечна поддръжка за аптека 40 Евро 
   

 

 

Забележка: Оферираните цени са в Евро, без ДДС. 

Уточнение: При застъпване на договори за абонаментна извънгаранционна поддръжка на отделна аптека,  започнатите договори се изпълняват при договорените условия за периода на договора, след което влизат в сила обявените цени за извънгаранционна поддръжка. 

Гаранционното обслужване включва:

q  Поддържане на оперативната работа на системата с време на реакция при спиране на системата 4 ч. за София и  12 часа за регионално звено

q  Отстраняване на програмни грешки

q  Настройка на съществуващи справки – допълнителни колони, групирания и сортировки

q  Настройка на вида и формата на печатните документи

q  Други доработки, изискващи до 4 часа на месец

q  Базисната цена за договаряне на  допълнителни доработки в системата в 30 евро на час

Финансови условия

 

 

 

Схема на плащане:

 

 %

При сключване на договор

50%

При инсталиране на  системата в централата

50%

Възможни са и други схеми за разрочване на плащанията

 

 

AS Systems си запазва правото на промяна в цените