Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

PharmaStar

Общо представяне на PharmaStar:

  
Управление на продажбите на дребно на лекарствени средства.
 
От началото на 2005 година фирма AS Systems предлага на българския пазар интегрираната информационна система  PharmaStar ERP.
PharmaStar е съвременен продукт, подходящ както за отделна аптека така и за сдружение от аптеки, вериги от аптеки с богати възможности за оптимизиране и управление на бизнес-процесите.
 
 
Нова клиент-сървър архитектура базирана на – Microsoft SQL Server. Тази модерна технология се отличава с бързина, висока производителност и надеждност.
Специално подготвена за Вас номенклатура с над 30 000 позиции.
Непрекъсната актуализация, следваща законовите промени.
Mодул за автоматично генериране на заявки към доставчици на базата на среднодневни продажби и минимални количества. Заявки през Интернет /модул PharmaWeb/ към основните търговци на едро в България.
Оптимизиран интерфейс за бързи продажби с минимално време за обработка на една продажба.
Съвместимост с всички фискални устройства, налични на българския пазар.
Автоматично изписване до три нива на опаковане на продуктите и лекарствените средства, които продавате.
Вграден модул за клиентски карти за стимулиране лоялността на Вашите редовни клиенти и привличането на нови. 
Възможност за детайлен анализ и управление на процесите, протичащи в аптеката, при пълен контрол на достъпа до информацията.