Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Предимства

Atlas Payroll е съвместим и може да се интегрира с други системи, като например:
  • със Система за контрол на достъп (пропусна система). Такава комплексна реализация е внедрена в SKF България.
  • със система SAP, като връзката позволява автоматично осчетоводяване на съответните счетоводни записвания в счетоводния модул.

Развитието на продукта Atlas Payroll е насочено към разработване на допълнителни функционалности, свързани с планиране на кариера, управление на обучението, подбор на кандидати за работа, планиране на организационната структура и щатно разписание.

Иновационни функционални възможности на Atlas Payroll:

  • Пълен анализ на разходите на предприятието по задедени от потребителя показатели
  • Корекции за минали периоди и предварително въвеждане за бъдещи
  • Сумирано работно време  в рамките на един месец и повече месеци
  • Изчисляване на  договорената заплата по зададени критерии
  • Свободно генериране на справки по зададен от потребителя шаблон
  • ИРЗ с анализ на технологични особенности на предприятието
  • Дефиниране различни права за достъп до информацията по вид информация и тип персонал
  • Отворена система за доработки по желание на клиента