Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата

Предимства

Системата има богати възможности за специфични управленски финансови справки. Те се разработват съгласно нуждите на клиента за обработка и анализ на информацията. 

Структура на сметкоплана и нива на аналитичност

В Atlas Finance се поддържат 10 нива на аналитичност към дадена сметка. Системата предоставя възможност за използване на връзки между отделните аналитични признаци, което разширява възможностите за анализ на счетоводната информация. Поддържа се и така наречената документна аналитика към сметка. Богатството от аналитики позволява да се води подробна аналитична отчетност като основа за задълбочено управленско счетоводство и разработка на допълнителни управленски справки.
 

Управление на бюджети

Системата поддържа бюджети на годишна, тримесечна и месечна база на различни нива - счетоводна сметка, счетоводна сметка и аналитичен признак, комбинация от аналитични признаци.
 

Работа с различни валути

В Atlas Finance няма ограничение на броя различни валути, с които да се работи. Дадена е възможност всички валутни документи да са в произволна валута.
 

Интеграция с останалите модули на системата

Системата поддържа 5 нива на автоматично контиране на документите - на ниво артикул, на ниво документ - напълно или частично автоматично, дневни счетоводни обработки, месечни счетоводни обработки.
 

Разходи и приходи за бъдещи периоди

Atlas Finance е разработен с цел улеснавяне разсроченото признаване на Разходи за Бъдещи Периоди (РБП) и Приходи за Бъдещи Периоди (ПБП). Може да се използва за всякакъв вид приходи или разходи за бъдещи периоди, чието признаване е периодично - месечно или дневно в зависимост от избрания начин на разсрочване.
 

Холдингова структура

Atlas Finance позволява да се дефинира консолидиран многофирмен модел, предоставящ възможност да се управлява структура тип холдинг - съставена от отделни юридически лица, за чиито управленски и отчетни цели се изработват консолидирани отчети.