Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPФинанси и счетоводство (модул Finance)

Финанси и счетоводство (модул Finance)

Финансово-счетоводният модул на ATLAS ERP е разработен в съответствие с изискванията на Националните стандарти за Финансови отчети на малки и средни предприятия, като същевременно отразява и изискванията на международните счетоводни стандарти.

Atlas Finance

Този модул може да бъде нaстроен и внедрен и като самостоятелен продукт - вижте подробното описание на продукта Atlas Finance 

 

Основни функционални възможности

 • Едновременна работа в неограничен брой периоди и години
 • Едновременна работа с много фирми
 • Автоматично осчетоводяване на данни в консолидиран модел
 • Автоматично приключване
 • Съпоставяне на кредитни и дебитни салда с автоматично генериране на счетоводни операции
 • Преоценка на основните средства и сметки в чужди валути
 • Вграден модул на основните средства, с възможност за водене на счетоводни и данъчни амортизации в лeва и валута. Възможност за спиране на амортизации за определен период
 • Автоматично изготвяне на дневници по ДДС, VIES декларации, Интрастат
 • Тестване на дневниците по критериите на НАП
 • Историзация на промените по всички операции по всички подсистеми за неопределен период от време
 • Генериране на различни видове оборотни ведомости с различна степен на аналитичност
 • Генериране на различни видове справки по движения, журнали, главна книга с различна степен на аналитичност
 • Изготвяне на персонални оборотни ведомости с индивидуални настройки
 • Изготвяне на Балансови форми, ОПР и Паричен поток
 • Бюджети по разходни сметки
 • Изготвяне на справки, съдържащи съпоставяне на бюджетни данни и реално извършени разходи
 • Възможност за изготвяне на различни справки по заявка на клиенти
 • Финасово–счетоводен BI модул