Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPУправление на проекти

Управление на проекти

Номенклатура на задачите

Управление на проекти е един от новите модули на системата. Този модул дава възможност за дефиниране на стандартна номенклатура от задачи.
За стандартни повторяеми задачи може да се дефинира аналитично изчисление на стартовата дата в брой дни отместени спрямо абстрактна начална дата, както и типа роля на изпълнителя.
При неповторяеми задачи за всяка задача се дефинира роля на изпълнителя и продължителност на задачата.
Системата предоставя и възможност за дефиниране на бизнес процеси – дървовидна структура от етапи, подетапи, съставни задачи и отделни задачи.


Дефиниране на проекти

При дефиниране на нов проект потребителят има свободата да избира отделни задачи от стандартен последователен списък, цял такъв списък, отделни етапи от един бизнес процес или цял бизнес процес. За всяка задача от даден проект може да се укаже и контрагент, който е свързан с него.
 

Срещи по проекти

На база на дефинираните проекти се създава списък от текущи задачи за всеки служител. На база задачи от даден проект може да се дефинират и срещи по него – вътрешни и външни. При създаване насреща системата проверява възможността за участие на всеки един участника и предоставя интерфейс за разрешаване на възникнали ограничения. При създаване на среща участниците в нея виждат на своите календари тази среща като непотвърдена /т.е в статус покана/ и след потвърждение от тяхна страна срещата става активна.