Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPУправление на лизингови договори

Управление на лизингови договори

Основни функционални възможности

 • Дефиниране на различни видове лизингови схеми
 • Връзка между офертата и лизинговия договор
 • Автоматично изчисление на лизинговите схеми
 • Изчисление на лизинговите вноски на база на сумата на остатъчната стойност
 • Автоматично генериране на договори на база оферта – оперативен и финансов лизинг
 • Възможност за автоматично генериране на съпътстващи документи, на базата на лизинговия договор:
  - лизингова схема
  - приемо-предавателни протоколи
  - писма за прекратяване на договора
  - пълномощни
  - съгласие за вписване в регистъра на особените залози
  - анекси
  - записи на заповед
  - нотариални покани към клиента
  - просрочени задължения
 • Генериране на погасителен план
 • Натрупване на допълнителни елементи в стойността на лизинговите вноски - аксесоари, застраховки, данъци, такси и допълнителни разходи
 • Следене на плащания, падежи, бъдещи приходи, печалби и т.н.
 • Автоматизирано издаване на фактури за месечните лизингови вноски
 • Управление на отношенията със застрахователните институции
 • Автоматично генериране на суброгационни писма