Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPСервизен модул

Сервизен модул

Сервизният модул на системата позволява управление на вътрешни и външни гаранционни и извън гаранционни сервизи.

Решението е уеб базирано и позволява дистанционен достъп, което дава възможност на външните сервизи да работят директно в него.
 

Основни функционални възможности

  • Създаване на сервизна поръчка
  • Заявка за резервни части
    Системата позволява да се заявят резервни части, както налични в номенклатурата на клиента, така и извън нея.
  • Изписване на резервни част
  • Начисляване на труд и транспорт
  • Приключване на сервизна поръчка

 

Проверка за извършени ремонти и издадени протоколи

Системата позволя да се провери дали има извършени ремонти и или други протоколи за този уред. Тази проверка за извършени ремонти и издадени протоколи се извършва по номер на гаранционна карта или по сериен номер, поради което е задължително правилното и пълно въвеждане на данните в тези две полета.
 

Приключване на сервизна поръчка

Преди приключване на сервизната поръчка трябва да са попълнени вложените резервни части и труд. След приключване на поръчката не могат да се правят допълнения и корекции.
Корекции могат да се правят единствено, ако Централния сервиз върне вашата сервизна карта за корекция.
В отчета към Централния сервиз се включват само сервизни карти, които са приключени. При приключване на сервизната карта възможните статуси са:
  • Завършена – заменена
  • Завършена – отказана
  • Завършена – предадена

Генериране на отчети

В отчетите се включват само сервизни карти със статус Завършена и с дата на завършване на ремонта в указания период.
В отчетите се включват и върнатите за корекция от Централния сервиз (чрез изтриване от предходен отчет) и коригирани сервизни карти.