Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPПродажби и клиентски заявки

Продажби и клиентски заявки

Основни функционални възможности

1. Клиентски заявки
 • Изготвяне на клиентски заявки – генериране на дати за следене на процеса на изпълнение и приоритети.
 • Връзка на заявките с търговски представители, регионални мениджъри и др.
 • Следене на изпълнение на заявките.
 • Технология на блокиране (резервиране) на количества по клиентски заявки. Връзка между клиентската заявка и количествата в склада.
 2. Ценообразуване и търговски условия
 • Ценови политики, ценови листи и стандартни цени. Валутни цени.
 • Позитивни и негативни листи за разрешаване или забрана на продажбата на конкретни. артикули за конкретни клиенти.
 • Търговски отстъпки, натурал рабати и количествени промоции.
 • Кредитни лимити за клиентите.
3. Изготвяне на фактури за продажба и съпътстващите ги документи
 • Номериране и групиране на фактурите за продажба.
 • Изчисляване на акциз и ДДС. Типове документи по ДДС. Данъчен кредит.
 • Връзка на продажбите с търговски представители, регионални мениджъри и др.
 • Продажба на нестокови позиции - услуги, дълготрайни активи и др.
 • Връзка със складовото стопанство.
 • Изготвяне на набирачен лист за експедиция.
4. Кредитен контрол
Системата дава възможност за анализ на просрочени фактури по седмици и месеци на просрочието. Контролира кредитните лимити на клиентите, като на база критериите - време на просрочие и обем просрочие, може да се спре даването на отстъпки на клиента или даването на стока. Кредитният контрол се настройва индивидуално.
 

Методи за дефиниране на търговски политики

Atlas ERP предлага маркетинг инструментариум с богати възможности за предоставяне на търговки отстъпки и за управление на провеждането на различни видове промоции.

Atlas ERP предоставя над 50 критерия за дефиниране на търговски условия.

Директни отстъпки при продажба на база различни критерии:
 • Критерии свързани с продукта
 • Критерии свързани с производителя
 • Критерии свързани с клиента
 • Критерии свързани с финансовите условия
Месечни рабати
Системата дава възможност за предоставяне на отстъпки на база оборот от предходен период:
 • реализирания оборот за месеца
 • платения оборот за изминалия месец
 • за частичен оборот от конкретна група артикули
Оборотът използван за формиране на месечния рабат също може да се диференцира по видове сделки, производители, по търговски марки /брандове/.
 
Дефиниране на позитивни и негативни продажни листи
Скали за отстъпки
Atlas ERP осигурява скали до 40 нива, които се използват за определяне на търговските отстъпки от цената или количествата в промоция.
 
Количествени промоции
Atlas ERP предоставя възможността за дефиниране на над 40 вида промоции на количество, т.е клиентът получава една или няколко позиции безплатно, когато купува определен продукт или групи продукти в промоция. Използват се различни критерии – количество на конкретен продукт, сумарно количество от няколко продукта, оборот – натрупан за период или при отделна покупка. Бонусът при покупка може да бъде от същия вид продукти, друг вид продукт, рекламен сувенир, ваучер за покупки и др.