Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPПокупки и планиране на доставките

Покупки и планиране на доставките

Модулът осигурява детайлизиран анализ за нуждите на фирмата от суровини, материали и стоки. Осигурява книга за заявки и паричен поток за предстоящи плащания, базиран на падежните дати на заявките и фактурите на доставчиците.

 

Заявките към доставчици могат да бъдат свързани с кост-центрове на фирмата. Най-важните елементи са:

 • Заявено и потвърдено количество
 • Единична цена в чуждестранна валута
 • Единична цена в местна валута
 • Дата за заявяване и дата на потвърждение

Фактурите за доставки се създават автоматично от заявки за предстоящи доставки. Една заявка може да се закрие с повече от една фактура.

Основни функционални възможности

 • Договори и оферти за доставка
 • Следене на изпълнение на договори, платежни планове по доставчици
 • Поддържане ценови листи по доставчици/артикули
 • Следене на последна доставна цена
 • Поддържане на основни и алтернативни доставчици
 • Избор на доставчик по цена/отстъпка
 • Поддържане история на доставчици

Заявки към доставчици в търговски фирми

За търговски фирми калкулацията на стоките към заявката се базира върху детайлизиран анализ на продажбите на компанията, включващ следните фактори:
 • Обем продажби като количество и стойност
 • Средно-дневни продажби с отчитане на реални дни в наличност. Дни в наличност са тези дни, в които от даден артикул е имало наличност в склада.
 • Срок на доставка
 • Минимален праг на доставка
 • Текущи наличности
Цялата информация може да се анализира както за фирмата, така и по отделни клонове.
 

Оптимизация на разпределението на складови наличност

Системата разполага и със средство за разпределение на стоките по клонове (магазини), което работи на базата на анализ аналогичен на този при заявките към доставчици. Отчитат се продажби и наличности на всички клонове.