Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPПланиране и управление на производство

Планиране и управление на производство

Процесът на производство включва:

  • Заявки за производство
  • Планове за производство, базирани върху разходните норми за материали
  • Планове за производство, базирани на капацитетите на отделните производствени линии или операции
  • Изписване на материали за производство
  • Доставки на готови продукти от производствени кост-центрове (цехове) към складове 
  • Анализи за планиране на производството

Типове модели

Atlas ERP – Production предоставя възможност за реализиране на два основни бизнес-модела за описание на производствените процеси.

Базиран на кост-центрове

При дефиниране на отделните кост-центрове се следва зададената последователност от възли и елементи в Дървото на производство /Bill of materials/.

Базиран на поръчка за производство

Подходящ при индивидуални проекти. При този модел не се поддържа предварително зададена структура на изделието, а на базата на проекта се формира базова себестойност. Действителните преки и непреки разходи по този проект се натрупват към дадената поръчка, за да се формира фактическата себестойност на крайното изделие.

Планиране на производството

На базата на заявки за производство, базирани на клиентски заявки или на предварителни планове за производство, се дефинират графици за производство. Планирането на натовареността на отделните поточни линии се базира на предварително дефинирани капацитети на линиите.

Планирането става в различни времеви сегментни в зависимост от дейността на дадената компания. При дефиниране на времевите сегменти в системата могат да се ползват различни  календари с неработни дни празници. Отчитат се и планираните престои и дните с предварително планиран намален капацитет.

ИРЗ

Модулът за формиране на индивидуална работна заплата се настройва индивидуално за компании, които използват сделна форма на формиране на работната заплата. Системата позволя настройка на различни алгоритми, базирани на производствени операции, продължителност и цена на труда.

Планиране на материали

Планирането на материали се извършва на базата на обобщение на активните клиентски заявки и заявките за производство. Използвайки Дървото на производство /Bill of materials/ за всеки кост-център се изчисляват необходимите количества компоненти и материали, като се отчитат и наличните количества в съответните складове.