Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPЛогистичен модул

Логистичен модул

С този модул на Atlas ERP се автоматизира и оптимизира подредбата на стоките в склада по адреси. Автоматизират се маршрутите за зареждане и изписване на стоки.

 

Основни функционални възможности 

 • Номенклатура на адресите

 • Типове адреси

 • Видове логистични опаковки

 • Базoви адресни връзки
  N-мерна координатна система, представляваща линеен свързан списък, дефиниращ еднозначно физически адрес в склада. На практика тук се задава структурата на отделните зони, като се описват всички нива на влагане в адресното пространство.
 • Връзка продукт-адресна връзка
  Представлява  връзка между продукта и адресните връзки.
 • Логистични адреси. Списък на физическите адреси
  Представлява списък, всеки елемент от който задава еднозначно един физически адрес. За удобство системата поддържа автоматично генериране на адреси.
 • Карта на логистичния склад
  Системата изчислява автоматично процента запълненост на всеки физически адрес и предоставя нагледен графичен интерфейс за състоянието на склада.
 • Входни и изходни точки
  Системата позволява за всеки склад да се дефинират няколко входни и изходни точки както и средни разстоянията от всяка точка до определено ниво на адресиране.

Логистични задачи и съответните транзакции

 • Доставка на стоки, оптимизация на зареждането
  При всяка доставка системата предлага зареждане на продукта на адрес от неговата препоръчителна зона или при невъзможност до най-близката такава.
 • Изписване на стоки и вътрешно складови прехвърляния
  При всяка логистична задача за набиране, системата изписва от най-близкия адрес за съответната партида.
 • Зареждане на пикинг зоната
  На база на обращаемостта в пикинг зоната се дефинира запас като времеви показател. Системата позволява автоматично генериране на логистична задача по зареждане на пикинг зоната чрез прехвърляне на стока от палетното стопанство. 

Работа с мобилни компютри

Всяка логистична задача може да се зарежда на мобилно PC, след което чрез баркод се сканират адресите, от които се изпълнява всеки елемент на логистичната задача. Системата дава възможност за контрол дали реалният физически адрес от който се изпълнява всеки елемент от задачата е този предложен от системата или друг избран от потребителя (сигнализира се ако продукт трябва да се вземе от адрес 71827, а се изпълнява от адрес 90112)