Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоПродуктиAtlas ERPБизнес анализи

Бизнес анализи

BI модулът е многомерна подсистема за аналитична обработка на структурирана информация. Той е вграден в Atlas ERP и представлява удобен и лесен за употреба инструментариум, осигуряващ възможност за анализ на данни според конкретните информационни нужди. Потребителят сам избира каква информация да бъде показана и по какъв начин да бъде филтрирана.

 
 
 
 

Нов Интерфейс

Интерфейсът на WEB BI е разработен със специално внимание за лесно и удобно използване от страна на потребителя. Той е интуитивен и лесен за научаване и използване.
 

Дефиниране на филтри

Web BI позволя дефиниране на различни филтри и логики за селектиране на информация. За дефиниране на филтри могат да се ползват както полета от базата данни, така и изчисляеми математически  и статистически показатели.
Дефиниране на логики дава възможност за разширение на критериите за филтриране като въвеждане на критерии по стойност, интервали на стойности и др. Използването на и/или логическо действие, също както функционалността за влагане на поднива, разширява възможните комбинации от филтри.
 

Динамични анализи – тип анализ с потъване и осеви таблици

Системата обезпечава функционалност от типа “drill-down” – т. нар. анализ с потъване - с висока скорост на търсене и детайлизация на необходимата информация с потъване. Drill-down функционалността позволява бързо изолиране на интересуващите потребителя показатели, като след това се дава възможността да се проучват данните на най-ниско ниво, където това е необходимо (потъване). По този начин се дава необходимата информация за детайлен анализ на дейността и взимане на правилни управленски решения.
Друга възможност на този модул е дефинирането на осеви таблици /Pivot/ -  на база създадени отчети можете да посочите кои колони да са по хоризонтала и кои по вертикала на осевата таблица, също както и една или няколко величини, които да се показват като сечение на хоризонтала и вертикала в клетките. Web BI предлага различни статистически анализи - ABC анализ, XYZ анализ, процентно разпределение, тренд анализ и др.
Web BI предлага графична интерпретация на анализираните данни – линейни, пай, бар графики и други.