Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниСтартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ

Стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ

16.04.2018
Считано от 16.04.2018 г. „Ей Ес Ес” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.022-0078-C01. Проектът „Специфични обучения в „Ей Ес Ес” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и срокът за неговото изпълнение е 10 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 134 147.76 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% или 120 732.99 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 102 623.04 лeвa, а на националното съфинансиране – 18 109.95 лeвa. Проектът на „Ей Ес Ес” ООД е насочен към постигане на следните главна цел  – повишаване на производителността на труда на служителите в „Ей Ес Ес” ООД и създаване на подходящи условия за адаптиране и устойчива заетост чрез надграждане и придобиване на нови специфични умения и квалификация от заетите и безработни/неактивни лица до 29 г.вкл, включени в проекта, и осигуряване на ново работно място за успешно обученото безработно лице. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: 
1. Осъществяване на общо 6 вида специфични обучения 
2. Обучение на 36 заети лица, които ще надградят уменията и квалификацията си и ще реализират по-висока производителност на техния труд и запазване на своята заетост
3. Обучение на 1 безработно/неактивно лице, което ще получи нови знания и квалификация за адаптиране към новото работното място- Програмист, софтуерни приложения в „Ей Ес Ес” ООД
4. Постигане на така нар. “специфичност” на предложените обучения
5. Откриване на 1 ново работно място