Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниСтартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ

Стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ

06.03.2017
Считано от 06.03.2017 г. „Ей Ес Ес” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0049-C01. Проектът „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Ей Ес Ес” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 269 500 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 188 650 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 160 352.50 лeвa, а на националното съфинансиране – 28  297.50 лeвa. Проектът на „Ей Ес Ес” ООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Развитие и укрепване на управленския капацитет на „Ей Ес Ес” ООД в България чрез подкрепа за специализирани услуги и Постигане на растеж на вътрешния и външния пазар на компанията чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват:
 
Успешно въведени и сертифицирани  системи за управление в съответствие с изискванията на международни стандарти: системa за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001) и управление на сигурността на информацията (БДС ЕN ISO 27001)
 
Успешна ре-сертификация на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на международен стандарт (БДС EN ISO 9001) и преминаване от версия 2008 към 2015.
 
Успешно придобити  и въведени 2 бр. ДНА: ИКТ базирана интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процеси и ИКТ базирана софтуерна система за управление на бизнес процеса на интернационализация на софтуерни продукти
 
Успешно въведена организационни иновации
Подобрени 5 бр. процеси на: планиране и вземане на решения; организация на ресурсите; предоставяне на софтуерни и информационни услуги, реализация на тези услуги и интернационализация на софтуерните продукти на компанията.