Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниОткрита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ

Открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ

25.04.2017

 На 25.04.2017 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0049-C01 „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Ей Ес Ес“ ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Файлове за сваляне:

 

Проект на договор за услуги

Техническа спецификация

Решение - 25-04-2017

Декларация за подизпълнителите

Гаранция за добро изпълнение

Проложение 3.2 Публична покана

Проложение 3.3 Изисквания към офертите 

Проложение 3.4 Оферта

Проложение 3.6 Методика за оценка на офертите

Проложение 3.7 Декларация на кандидата

Изтеглете всичко с един файл

 

Забележка: Всички документи са публикувани в PDF формат и са достъпни за сваляне.