Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниОткрита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ

Открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ

24.06.2016

 На 24.06.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1141-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Публикуваме следните документи:

  1. Решение № 1 / 10.06.2016 г. за откриване на процедура за доставка
  2. Публична покана
  3. Изисквания оферти
  4. Оферта
  5. Методика за оценка
  6. Декларация на кандидата по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ
  7. Техническа спецификация
  8. Проект на Договор за доставка
  9. Гаранция за добро изпълнение
  10. Изтеглете всичко с един файл

Забележка: Всички документи са публикувани в PDF формат и са достъпни за сваляне.