Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниОткрита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ за доставка на софтуер

Открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ за доставка на софтуер

18.05.2017

 На 18.05.2017 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0049-C01 "Развитие на управленския капацитет и растеж на "Ей Ес Ес"ООД, който се финансира по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"2014-2020".