Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниИнформация за сключен договор за ДНА

Информация за сключен договор за ДНА

28.06.2017

Информация за сключен догово за доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни  нематериални активи по следните обособени позиции по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0049-C01 : 

  • Обособена позиция 1: ИКТ базирана интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процеси- 1бр.;
  • Обособена позиция 2: ИКТ базирана софтуерна система за управление на бизнес процеса на интернационализация на софтуерни продукти- 1бр.”.
Пълна информация в проложения PDF файл