Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовини„Ей Ес Ес” ООД открива процедура за избор на изпълнител

„Ей Ес Ес” ООД открива процедура за избор на изпълнител

30.08.2018

 „Ей Ес Ес” ООД открива процедура за избор на изпълнител Публична покана „Извършване на специфични обучения за конкретното работно място на заети лица, разпределени в 5 групи (Качествен контрол/Тестери/ Поддръжка на софтуер; Бизнес анализатори и мениджър проекти; Старши разработчици, ръководители екип; Разработчици; Системни администратори) и за Програмист, софтуерни приложения в „Ей Ес Ес” ООД  за 1 безработно/неактивно лице до 29г.“ по проект BG05M9OP001-1.022-0078-C01 „Специфични обучения в "Ей Ес Ес" ООД“

Приложени документи:

1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА С ПОСОЧВАНЕ НА ЕИК

3. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ

4. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

5. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

6. ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА

7. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ

8. СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА И ОБУЧИТЕЛИ

9. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

10. СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ

 

Забележка: Всички приложени документи са PDF формат.