Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовини

Новини

 • Информация за сключени договориИнформация за сключени договори
  25.07.2017
  Информация за сключени договори по процедура “Услуги по следните обособени позиции: - Обособена позиция 1: Въвеждане на система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 и система за управление на сигурността на информацията по стандарт БДС ISO/IEC 27001, актуализиране на съществуващата система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 от версия 2008 към 2015
  Повече
 • Информация за сключен договор за ДНАИнформация за сключен договор за ДНА
  28.06.2017
  Информация за сключен догово за доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи по следните обособени позиции по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0049-C01 : - Обособена позиция 1: ИКТ базирана интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процеси- 1бр.; - Обособена позиция 2: ИКТ базирана софтуерна система за управление на бизнес процеса на интернационализация на софтуерни продукти- 1бр.”.
  Повече
 • Открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ за доставка на софтуерОткрита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ за доставка на софтуер
  18.05.2017
  На 18.05.2017 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ по договор за ...
  Повече
 • AS SYSTEMS ИЗГРАДИ И СТАРТИРА СВОЯ ОБЛАКAS SYSTEMS ИЗГРАДИ И СТАРТИРА СВОЯ ОБЛАК
  24.05.2017
  През 2016 г. Ей Ес Ес ООД спечели в надпреварата с много други фирми проект с главна цел: “Подобряване на производствения капацитет“ за изграждане на частен облак. Идеята, която беше заложена от самото начало, е предоставяне на оптимални решения на бизнеса, които всеки може да си позволи. Съкращаване на процеса, от разработките до момента на интеграция и внедряване...
  Повече