Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовини

Новини

 • Успешна сертификация Успешна сертификация
  19.06.2018
  Ей Ес Ес ООД успешно премина сертификационния процес при внедряване на система за верификация на лекарства към БОВЛ.
  Повече
 • Стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощСтартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ
  16.04.2018
  Считано от 16.04.2018 г. „Ей Ес Ес” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.022-0078-C01. Проектът „Специфични обучения в „Ей Ес Ес” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“...
  Повече
 • Информация за изпълнен проект BG16RFOP002-2.002-0049-C01 Информация за изпълнен проект BG16RFOP002-2.002-0049-C01
  20.10.2017
  Информация за изпълнен проект BG16RFOP002-2.002-0049-C01 "Развитие на управленския капацитет и растеж на Ей Ес Ес ООД“: - УСПЕШНО ВНЕДРЯВАНЕ на система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 и сертифицирането й; - УСПЕШНО ВНЕДРЯВАНЕ на система за управление на сигурността на информацията по стандарт БДС ISO/IEC 27001 и сертифицирането й; - УСПЕШНО АКТУАЛИЗИРАНЕ на съществуващата система за управление на качеството ...
  Повече
 • Информация за сключени договориИнформация за сключени договори
  25.07.2017
  Информация за сключени договори по процедура “Услуги по следните обособени позиции: - Обособена позиция 1: Въвеждане на система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 и система за управление на сигурността на информацията по стандарт БДС ISO/IEC 27001, актуализиране на съществуващата система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 от версия 2008 към 2015
  Повече