Затвори

Забравена парола

Въведете e-mail, който ползвате за достъп до системата, на който ще Ви бъде изпратена паролата
НачалоНовиниАптечен проект на IMS Health България

Аптечен проект на IMS Health България

01.11.2013

 Меморандум за сътрудничество

(Съвместен проект на AS Systems Ltd. и IMS Health подкрепен от Български Фармацевтичен Съюз

и Асоциацията на собствениците на аптеки (АСА))

 

 

 

 

 

 

                

Подкрепен от Български Фармацевтичен Съюз и Асоциация на собствениците на аптеки (АСА)

За допълнителна информация моля, изпратете ни запитване. Наш консултант ще се свърже с Вас.  
  

Аптеки, включени в проекта към момента:

 

над 560 аптеки

 

  

 

Уважаеми фармацевти,

Бихме искали да Ви уведомим, че IMS Health обнови работата на аптечния панел в България в съществено разширен формат. Тази стъпка е продиктувана от динамиката на аптечния пазар през последните години, която доведе до необходимост от детайлно проследяване на изходящите продажби на аптеките и уточняване на реалната консумация на ниво краен потребител.

IMS Health следи посоката на развитие на аптечния пазар, подпомага управлението на продуктовото портфолио на аптеките, предоставя точна оперативна информация за вземане на решения, базирани на реални данни. Ползите за партньорите ни от аптечния панел са детайлна обратна справка и анализ на собствените продажби спрямо територията, подобрената ефективност, по-висок финансов резултат и облекченията при използване на аптечния софтуер.

Намаляващите маржове на прескрипторните продукти изместват постепенно фокуса на аптеките към непрескрипторните (ОТС) продукти. Все по-голямо значение придобива работата с ОТС портфолиото, което е няколко пъти по-голямо от прескрипторното, с по-висока доходност, но е значително по-сложно за управление – и разбира се, поставящо нови изисквания към фармацевтите.

Разширеният аптечен панел на IMS Health е съвместен проект с редица софтуерни компании в България, носи несъмнени ползи за професионалното развитие на фармацевтите (аптеките) и е подкрепен от Българския Фармацевтичен Съюз (БФС).

IMS Health планира да изгради широко сътрудничество с аптеките и обслужващите ги софтуерни фирми, да състави представителна извадка от аптеки, които да доставят справки на седмична база напълно автоматизирано, без необходимост от човешка намеса.

IMS Health е компания с високи информационни стандарти, над 50 годишна традиция за работа с конфиденциална данни при прилагане на правила за стриктна поверителност. Ние си сътрудничим с доставчици на данни като аптеки, дистрибутори, болници и здравни фондове на всички континенти, при задължително използване на системи за гарантирана защита на информацията, например чрез криптиране и анонимизиране. Наш принцип е да не се предоставя каквато и да е информация за продажбите на отделните аптеки, наши партньори. За нас е важно дългосрочното сътрудничество и водени от него ние гарантираме, че информация за аптеките може да бъде предоставяна само след писменото им съгласие.

 

Софтуерните ни партньори са: Alcor (програма Фарма Про), Application Software Systems (програма Фармастар), Click (програма Клик Дрогерия & Аптека), Libra (програма Аптека Експерт и Аптека Централ), SIS Technology (програма ПОС Мастър) и др.

Насрещни Информационни Услуги за Аптеки

 

Уводни думи за IMS Health

IMS Health е първата в света и най-голяма консултантска компания, специализирана в сферата на здравеопазването, със специален фокус върху фармацевтичния сектор – от пазарни проучвания до комплексни бизнес консултации. Работи в България от 1993 г. и си сътрудничи широко с всички участници във фармацевтичния сектор – производители на лекарства и ОТС-продукти, търговци на едро, аптеки, болници, лекари и здравноосигурителни каси.

IMS Health стартира нов проект за изграждане на разширен аптечен панел за статистически и пазарни анализи. На базата на представителна извадка от аптеки и с помощта на обслужващите ги софтуерни фирми, IMS Health България ще обобщава информация за продажбите към крайни клиенти, като получаването на справките ще е напълно автоматизирано, без необходимост от човешка намеса.
Ползите за аптеките са детайлна обратна справка и анализ на собствените им продажби спрямо региона и на национално ниво, което ще даде възможност за по-добра ефективност, по-високи финансови резултати и облекчения при използване на аптечния софтуер.
Софтуерните партньори са: Alcor (програма Фарма Про), Application Software Systems (програма Фармастар), Click (програма Клик Дрогерия & Аптека), Libra (програма Аптека Експерт и Аптека Централ), SIS Technology (програма ПОС Мастър) и др.  
 

 
Ако сте одобрени предварително и желаете да се включите в проекта, или имате допълнителни въпроси,
моля свържете се с нас:
Централа: +359 2/943 40 32, +359 2/846 88 85 или на e-mail: applss@applss.com
 

 

Бизнес информация, която IMS Health България ще предоставя на аптеките, участващи в аптечния панел

 • Информация за размера на аптечния пазар и неговата динамика, класовете продавани продукти, продажните цени на продуктите, новите продукти за месеца и тримесечието;
 • Регионализация – представяне на резултатите на ниво отделна аптека само за собствено ползване от аптеката и с достъп само на аптеката, ниво IMS регион (общо 9 региона) и национално ниво;
 • Стокови наличности в аптеката, в IMS региона и на национално ниво;
 • Информацията за регулярни анализи с цел повишаване на ефективността на търговската дейност в аптеката, например:
- Кои са най-продаваните продукти и как те се представят в аптеката
- Проследяване на цената на продукта и сравняване с цената в аптеката с възможност за корекция
- Описване на нивата на стоковите наличности
- Нови продукти на пазара, но липсващи в аптеката
  

Допълнителни детайли за аптечния проект

 

 • Обработват се данните за продажбите на лекарствени и нелекарствени продукти, лекарства по рецепта.
 • Аптечния панел ще се състои от 680 аптеки (етап I), както индивидуални аптеки, така и вериги.
 • IMS Health България формира 9 региона, 6 в страната и 3 в София.
 • Участието на аптеката в проекта не предизвиква допълнителна работа за фармацевта или персонала.
 • Аптечния панел на IMS се разработва и управлява в  сътрудничество със софтуерните фирми App. Soft. Systems, Alcor, Libra, Click, SIS, и др.
 • Функционирането на модула за справки е изцяло автономно и се наблюдава от софтуерните фирми, които обслужват аптеките, без да налага намеса на фармацевта.
 • Модулите на IMS Health са пасивни и работят само еднопосочно – от аптеката към сървърите на IMS Health и не позволяват външно проникване, контрол или намеса в компютърната система на аптеката.
 • Сигурността се гарантира от IMS Health България и от софтуерните фирми.

Конфиденциалност на търговските данни на аптеките и опазване на личните данни

 • IMS Health обработва конфиденциални търговски данни на всички дистрибутори на лекарства в България.
 • Аптечните данни са третирани със същото високо ниво на сигурност и ще бъдат използвани единствено за целите на статистическия анализ, при спазване на съответните законови разпоредби.
 • Аптечните данни на конкретните аптеки се обработват само за пазарните доклади на IMS Health, аптеката не се идентифицира по никакъв начин и нейните резултати се анонимизират.
 • IMS Health България не получава и не обработва лични данни – те се обработват от специализиран посредник.
 • Посредникът е независима и несвързана с IMS Health технологична фирма, която е специално сертифицирана от „Комисията за Защита на Личните Данни” на Република България да обработва лични данни на най-високото възможно ниво: „Сертификат Ниво 4”, Подраздел “Медицинска Информация на Физически Лица”.
 • Посредникът по специално разработен алгоритъм премахва всичко, което свързва данните с конкретни лица (анонимизация). След приключване на анонимизацията посредникът сертифицира данните като „анонимни” и ги препраща към IMS Health България. Едва тогава IMS Health България има достъп до тези аптечните данни и ги обработва.

Анализи на пазара - примери

 

  

Най-продавани продукти за месеца, ръст +/- в стойност и опаковки, класове продукти, сравнение с предходния период

 

 

 


Динамика на продажбите по продукти, сравнение по месеци, по стокови наличности, по продажни цени, и др.

 


Водещи продукти, продажби по региони

 

 


 

 

Графична информация за конкретен продукт – продажби, инвентаризация и динамика на цената

     

Водещи продукти – дистрибуция по продажната цена

 

За водещите класове – динамика на стокова наличност и цена

 

Обща информация за аптеките

 

 Основни класове продукти, ръст и пазарен дял